ประชุมผู้ปกครอง1/2567

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
จัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/AudioVisualAidsPK