ประชุมครู 3/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยนายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู และบุคลากร ร่วมประชุมครู ตามวาระการประชุมครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย