ประกาศยกเลิกอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและหาแนวทางจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา “ให้บุคลากรทางการศึกษาไม่ต้องอยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา” ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567