นิทรรศการวันสุนทรภู่

นิทรรศการวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์