นิทรรศการงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 2566

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดนิทรรศการงานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 2566 “ปลูกความคิด พิชิตความฝัน”