ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดพิธี “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567”

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่