ทัศนศึกษา ม. 4-6 ปีการศึกษา 2566

6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีความสุขของ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>    https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AudioVisualAidsPK&set=a.849561323841951