ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบุณรอดธรรมาราม วัดบางนานอก และวัดสะพาน พระโขนง