ติวเข้มเติมเต็มความรู้ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ ในวันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 มิถุนายน 65 และมีการถ่ายทอดไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 11