ตัดผมฟรีโดยศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

12 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล มาให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย