ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากท่านผู้อำนวยการเขต สพม.กท.2

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจากท่านผู้อำนวยการเขต สพม.กท.2

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย