ดาวเดือน : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พร้อมด้วยนายชญานันท์ รักษาศรีและนายเสกสรรค์ จันทร์แย้มสงค์ ได้อบรมและให้คำแนะนำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนประกวดดาวเดือนในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการเป็นดาวเดือนที่ดีของโรงเรียน