ฉีดวัคซีน HPV

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566