กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอขอบคุณครอบครัวหมอโบ๊ต นพ.นาวี ตันจรารักษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (ครอบครัวคุณบีม กวี สมาชิกวง D2B) มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท