กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มกราคม 2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรม “กีฬาสร้างความสัมพันธ์” มีการแข่งขันกีฬาแชร์บอล กีฬาฟุตซอล

และเกมนันทนาการอื่น ๆ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม