กิจจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (ห้อง 1)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (นักเรียนห้อง 1 ทุกระดับชั้น) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา