กิจจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (ห้อง 3)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (นักเรียนห้อง 3 ทุกระดับชั้น) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา