กิจจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (ห้อง 2)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี (นักเรียนห้อง 2 ทุกระดับชั้น) ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ