กิจกรรมโครงการประชุมสุดยอดผู้นำ (Leadership Summit)

กิจกรรมโครงการประชุมสุดยอดผู้นำ (Leadership Summit)

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ดำเนินการพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมสุดยอดผู้นำ (Leadership Summit) ภายใต้การดูแลของมูลนิธิจัมพ์ และโครงการ Dirt is Good by Uniliver Thailand จำนวน 40 คน
ในระหว่างวันที่ 24–26 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต