กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2567 โดยให้นักเรียนแต่งกายในธีม “อาชีพในฝัน” ภายในงานประกอบไปด้วย

กิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญ การประกวดดาว-เดือนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเกมนันทนาการ และมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งทางด้านดนตรี

ร้องเพลง และการเต้น ทางโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยขอขอบพระคุณผู้ร่วสนับสนุนเงินและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้