กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

วันที่ 11สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ และลงนามถวายพระพร