กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた)

กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた) ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ลาน PK โดม  จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)