กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた) 2566

กิจกรรมทานาบาตะ (たなばた) วันที่ 7 เดือน 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ของแผนการเรียนเตรียมศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น