กิจกรรมดูละครวรรณคดีไทยเพื่อการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัด “กิจกรรมดูละครวรรณคดีไทยเพื่อการเรียนรู้” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน