การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.05 น. นายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย นางปรัศนี บัวพาภูเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 171 คน จำนวน 6 ห้องสอบ ดำเนินการสอบคัดเลือก ณ อาคาร 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.926916646106418&type=3