การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 11.05 น. นายคเณศ สัมพุทธานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย นางปรัศนี บัวพาภูเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 118 คน จำนวน 3 ห้องสอบ ดำเนินการสอบคัดเลือก ณ อาคาร 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย