การลงนาม MOU กับ บริษัท Johnson & Johnson

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กับบริษัท Johnson & Johnson (ประเทศไทย)

ในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเป้าหมายให้กับนักเรียนเพื่อเข้าสู่อาชีพของนักเรียน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566