การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว