การประชุมหารือเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยจัดการประชุมหารือเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน