การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ระดับ 2 ดาว ประจำปี 2566