การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และการศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566