การคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ตารางสอบ และระเบียบการเข้าสอบและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567