กำหนดการติดต่อกับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ปีการศึกษา 2559

เมษายน 2559


3 เมษายน 2559
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.4 (ทั้งหมด)
6 เมษายน 2559
ประกาศผลนักเรียนเสริมชั้น (ม.2,3,5 และ 6)
6-8 เมษายน 2559
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (รอบสอง)
6-10 เมษายน 2559
แจ้งความจำนงเรียนต่อ ม.1 (รอบสอง)
7 เมษายน 2559
ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1
8 เมษายน 2559
รายงานและมอบตัวนักเรียนเสริมชั้นทั้งหมด
9 เมษายน 2559
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (ทั้งหมด)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
- ประกาศผลและรายงาน ม.4 (รอบสอง)
10 เมษายน 2559
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ทั้งหมด (เด็ก ม.3 เดิม + นร.สอบ)
17 เมษายน 2559
- ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 (รอบสอง)
- มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (รอบสอง)
20-29 เมษายน 2559
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน

พฤษภาคม 2559


9-10 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศ/ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1
11-12 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศ/ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4
13 พฤษภาคม 2559
อบรมครูทั้งโรงเรียน
14 พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5
15 พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
16 พฤษภาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559